fb3afdb8-a36a-4d20-9188-b922aa6be8d9
DOKUMENTYFORMATILOŚĆPO 5 MINUTACHPO 40 MINUTACH

zdjęcie do legitymacji

(ujęcie 

3,5 x 4,5 cm820 zł15 zł

zdjęcie biometryczne

(dowód/paszport/prawo jazdy/karta pobytu)

3,5 x 4,5 cm820 zł15 zł

zdjęcie do wizy

3,5 x 4,5 cm

820 zł15 zł

zdjęcie do wizy USA

(loterii wizowej)

2″ x 2″

(5 x 5 cm)

420 zł15 zł

zdjęcie do pracy inżynierskiej

4,5 x 6,5 cm825 zł20 zł
zdjęcie do dyplomu magisterskiego/licencjackiego4,5 x 6,5 cm825 zł20 zł

wersja cyfrowa zdjęcia

(na CD lub e-mail lub pamięć klienta)

.jpg15 zł5 zł